978858 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Ingen svømmehal i uge 42
Husk at der ikke er svømmehal fredag d.18 okt.
Ann-Marie Elgård Kensler d.12-10-2019
Referat af generalforsamling
Aabenraa Sportsdykkerklubs generalforsamling d. 20/3/2019 kl. 19.00 i klubben.

Antal fremmødte: 19 Stemmeberettigede: 19

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Thomas Gaarde
2. Valg af stemmetællere (2) Bo Kensler og Gunnar Jepsen
3. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning – ”starter og slutter med kompressor”
Marts: Kompressor – første og største opgave som der skulle arbejdes på i bestyrelsen. Den har fyldt meget hele året igennem - Tilbud/fondssøgning.
Maj: Arbejdsdag: D. 6. maj blev der afholdt arbejdsdag- I alt 8 medlemmer deltog og der blev gjort rent og fixet småting. Der blev indkøbt en ekstra slange til skylning af udstyr, som er blevet brugt flittigt. Dagen sluttede med grillhygge på terrassen.
Juni: Næste arrangement var Vild med Vand/Havnens dag d. 9. juni. I alt deltog 9 personer og der blev samlet affald og snakket med nysgerrige børn og voksne. Arrangementet var udvidet i forhold til tidligere, med pavillon/stand, hvor interesserede forbipasserende kunne se udstyr og stille spørgsmål. Det virkede rigtigt godt. Efter endt oprydning sluttede dagen med lidt frokost sponsoreret af Krusmølle.
Aug: Aktiv Ferie: 12 hjælpere mødte op på dagen og var med til at 35 børn fik en super oplevelse. Vejret var heldigvis med os og vi slap for torden. Vi medbragte borde/stole/pavilloner så der var en base. Forud for dagen var der lagt et stort arbejde i at strukturere dagen, så de mange fremmødte ikke oplevede megen ventetid. Alle børnene havde forældre/voksne på stranden. Det gjorde at vi kunne have fokus på de børn der var i vandet – en super dag.
Aug: Blå Flag – (prøvedyk for voksne) blev ikke til noget pga. manglende tilmelding
Aug: Kongelig Classic: Opgaven bestod endnu engang i at sælge øl og vand. 7 hjælpere mødte talstærkt op i løbet af dagen/aftenen. Desværre var det Aabenraas tur til at modtage bådene på en torsdag. Dette gjorde at mængden af besøgende ebbede ud hen mod aftenen, hvor et liveband spillede for et begrænset publikum. Klubkassen modtog et sponsorat på 5000 kr. for vores deltagelse.
Nov: Klubmesterskab i uv jagt: Ejner klubmester, Brian bedste fisk, Pia bedste nybegynder
Dec: Fakkelsvømning/indvielse af anlæg: Artikel i Der NordSchleswiger, efterfølgende udsendelse lokal tv, sang og fakler. Ok fremmøde – 7 i vandet – dette er flere end i både ´16 og ´17.
Feb: Fastelavn: OK men for få i vandet – fremadrettet med tilmelding om man vil deltage i tøndeslagning – hvis det fortsat skal være en tradition der afholdes i klubben. Men hyggeligt efterfølgende med fastelavnsboller og varm kakao.
Generelt
Hus: retningslinjer for udlån – kun for medlemmer – særlige tilfælde andre foreninger (pga situation hvor klubhuset ikke blev behandlet og afleveret ordentligt). Så har der været bøvl med ulåst dør.
Båd: Har været i Norge, rep: nye gas og gearkabler og elektrisk spil på traileren, buler
Aktivitet: Mål om mere aktivitet – det har der været når man ser på opslag på hjemmesiden
Kompressor/continox: Faktisk skulle den (langt om længe) være klar. Bestyrelsen har vedtaget retningslinjer for brug: blendercertifikat samt instruktion ved Hardy (ny kompressoransvarlig).
Bestyrelsens beretning - godkendt

4. Revideret regnskab forelægges - godkendt
5. Budget forelægges - godkendt
6. Fastsættelse af kontingent 2019 – fortsætter uændret
7. Valg iflg. lovene


Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Kasserer: Johannes Hollensberg (genvalgt)
Bestyrelsespost: Hans Christensen (genvalgt)
Bestyrelsespost: Michael Hvidtved (genvalgt)
1. Suppleant Elven Andersen (genvalgt)
2. Suppleant Thomas Gaarde vælges ind
Billagskontrollant Gunnar Jepsen (genvalgt)
Billagskontrollant Bo Kensler (genvalgt)

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
Formand: Ann-Marie Kensler
Bestyrelsespost: Preben Geertsen
Bestyrelsespost: Arne Plath Hansen
Bestyrelsespost: Henning Larsen8. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 6. marts 2019) Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilladelse til at undersøge bytte af svømmehal for at opnå en billigere løsning.

Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at undersøge og træffe beslutning om evt. skift.

9. Fremtidigt virke: Der blev drøftet instruktørsituation – DSF kontaktes mhp undervisning i andre organisationer.
Nitrox /anlæg drøftes.

10. Eventuelt: Løst og fast blev drøftet.
Ann-Marie Elgård Kensler d.27-03-2019
Referat af bestyrelsesmøde d. 20. feb 2019
1. Continox/kompressor – status/afregning/brug: Der arbejdes på at den endelige opsætning/installering af continoxanlægget snart er færdig. O2 flaske er købt. Yoke kobling kan ikke tilsluttes som det er pt. Om der skal indkøbes (hvad der er nødvendigt for at det kan) undersøges. Der er udarbejdet en betjeningsvejledning samt log til continox. For at kunne bruge anlægget (når det er klar) kræves blendercertifikat samt instruktion v Hardy. Der arbejdes på plan for afregning af brug - evt. "en klub" i klubben.

2. Generalforsamling: Da svømmehallen er en dyr post, vil bestyrelsen gerne inddrage klubbens medlemmer for at afdække ønsker/behov og evt. undersøge alternative løsninger i forhold til nuværende aftale.
Regnskab og budget: godkendes og udfærdiges.

3. Fastelavn: Tøndeslagning i vand med efterfølgende boller og kakao. Mødetid kl. 14.00


4. Prøvedyk i svømmehal 31. marts. I samarbejde med Arena Aabenraa afholdes prøvedyk for voksne fra kl. 13-14 (evt. 15)

5. Opstart af hold: Planen er at der afholdes kursus de første 2 weekender i maj.


6. Evt. Vild med vand/Havnens dag bliver ikke et arrangement afholdt i Aabenraa. Dialog om evt. at lave et ”oprydningsarrangement” på dagen i havneområdet.

7. Ny mødedato: Næste møde d. 7. marts kl. 19.00
Ann-Marie Elgård Kensler d.22-02-2019
Referat af bestyrelsesmøde kl. 19-21 d. 9. januar 2019
Fremmødte: Michael, Henning, Johannes, Arne, Elven, Preben, Ann-Marie
Afbud: Hans

1. Opfølgning på kompressor/continox: Der arbejdes på at færdiggøre installationen af continox anlægget.

2. Opfølgning på kontingentbetaling: Alle medlemmer har betalt kontingent rettidigt 😊

3. Forsikringer (udsat fra sidst): Opgradering i forhold til klubbens investering er trådt i kraft.

4. Kurser/uddannelse:
- Dykkerhulen: Første step er planlægning af prøvedyk. Ann-Marie undersøger datoer.
- Blenderkursus 14. og 17 jan.: Afholdes som planlagt.
- Nyt/andet kursustilbud: Er pt ikke aktuelt da der er indgået aftale med Dykkerhulen.

5. Fastelavn 3. marts: Tovholder – Preben. Ann-Marie laver opslag.

6. Generalforsamling 20. marts: Dagsorden/medlemmer på valg drøftes. Arne står for gule ærter.

7. Årshjul: KC udgår. Øvrige arrangementer vendes kort.

8. Invitation til Nytårstræf 31. jan (Kultur og fritid): Ann-Marie og Preben deltager

9. Evaluering af Fakkelsvømning: Hyggeligt arrangement med gløgg, æbleskiver, sang og et ”frisk pust” i forhold til besøg af lokal-tv.

10. Tørring af dragter (vha. strøm/blæser) i klubben: Brandfare og elforbrug drøftes. Tørring af denne art skal finde sted privat og ikke i klubhuset.

11. Næste møde d. 20. feb.

12. Evt.: Der bestilles en yoke kobling til kompressor

Tak for et godt møde 😊
Ann-Marie Elgård Kensler d.09-01-2019
Svømmehal
Svømmehal💦
Januar (inkl varmt bassin): 11/1, 18/1 og 25/1

Februar (inkl varmt bassin): 1/2, 8/2 og 22/2.
(Ingen svømmehal D. 15/2 pga ferie)

Marts (kun koldt bassin): 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 og 29/3

April (kun koldt bassin): 5/4, 12/4 og 26/4 = SIDSTE GANG
(ingen svømmehal D. 19/4 pga påskeferie)
Ann-Marie Elgård Kensler d.03-01-2019
Oprettet af Ann-Marie Elgård Kensler d. 03-01-2019
©PharaoStein