978861 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Referat af bestyrelsesmøde d. 28. nov 2018
1. Uddannelse/instruktør – Besøg af instruktører og dialog omkring et evt. fremtidigt samarbejde.

2. Kompressor/continox: Budget godkendt. Dato for indvielse: 09/12/18

3. O2 flaske – dialog omkring pris og overtagelse af flaske samt brugerbetaling ved forbrug.

4. Status på forsikringer: - udsat

5. Nitrox kursus + Blenderkursus: Blenderkursus i december slås op når sidste detaljer er på plads.

6. Fakkelsvømning – lige om hjørnet . Der er indkøbt mad og drikke til dagen.

7. Ny mødedato: 9. januar kl. 19.00

Tak for et godt møde :-)
Ann-Marie Elgård Kensler d.29-11-2018
Ingen svømmehal pga ferie
Husk at der ikke er svømmehal pga ferie.
Ann-Marie Elgård Kensler d.19-10-2018
Ny kode til døren
Den nye kode er nu aktiveret og den gamle vil være aktiv indtil 1. nov.
Ann-Marie Elgård Kensler d.09-10-2018
Referat af bestyrelsesmøde d. 3. oktober 2018
1. Svømmehal: Opstart som planlagt d. 5. okt. kl.19.30. (i det kolde bassin)Vagtplan udarbejdes. Økonomi omkring svømmehal drøftes fortsat.

2. Kompressor/continox: Stativ klargøres uge 41 samt evt. opsætning af kompressor.

3. Uddannelse/instruktør: Der tages kontakt til mulig instruktør.

4. Retningslinjer for udlån af klubhus: Finpudses og vil snart blive hængt op i klubben.

5. OK sponsoraftale: Der mangler at blive tegnet flere OK-kort for at vi fortsat kan modtage sponsorstøtte. Desværre tror nogle at det er nok at downloade app´en og derigennem støtte Aabenraa Dykkerklub. Der skal bestilles kort først - derefter kan app´en benyttes!

6. Ændring af dørkode: Der arbejdes fortsat på dette.

7. Årshjul/Tovholdere: Fakkelsvømning 9. december - Arne er tovholder og sørger for æbleskiver, gløgg og kakao. Ann-Marie sørger for opslag. Fastelavn søn d. 3. marts. (Tøndeslagningen foregår på "gammeldags maner" i dragt i vandet :-) ) - Preben er tovholder. Ann-Marie står for opslag. Generalforsamling - onsdag d. 20. marts kl. 19.00.

8. Klublogo/tryk af bluser/priser: Der undersøges muligheder for nye T-shirts.

9. Næste møde: Onsdag d. 28. november kl.19.00.

Tak for et godt møde :-)

Ann-Marie Elgård Kensler d.04-10-2018
Referat af bestyrelsesmøde 10. sept. 2018

Fremmødte: Elven, Hans, Michael, Johannes, Henning, Arne, Preben og Ann-Marie

1. Kompressor/continox: Nu nærmer vi os -tilslutning af anlæg skulle gerne være en realitet i løbet af oktober måned.

2. Svømmehal: Planen er at svømmehal starter 5. okt. Der vil komme nærmere info omkring dette snarest.

3. Udlån af klubhus: Ann-Marie arbejder på et udkast til retningslinjer for klubbens medlemmer.

4. Båd/bule/benzin: Båden har fået en bule agter, bagbord side! Den er tilsyneladende ikke noteret i logbogen. Der er desuden kommet flere andre små-ridser. Det er en fælles brugsting og det vil med tiden naturligvis medføre slid. Men hermed en opfordring til alle brugere af båden - Tjek grundigt før og efter brug (tag evt. billeder). Og skulle noget gå galt, skal det påføres loggen. Mht. opfyldning af tank efter brug, vil der blive tilføjet en fyldt benzindunk i garagen til "småfyldninger". Den skal naturligvis ikke efterlades tom/næsten tom!

5. Temaaften Fundraising mandag d.1 okt.: Ann-Marie deltager + evt. en mere.

6. Koder: Dør-koden til klubhuset vil snart ændres. Når dette sker, vil i modtage en mail med ny kode.

7. Kongelig Classic: Dejlig med mange hjælpere til arrangementet :-). Organisatorisk var der ting der kunne have været planlagt anderledes, men det var en fin dag. Arrangementet blev afholdt en torsdag, hvilket naturligvis havde betydning for arrangementet.

Næste møde onsdag d. 3 okt. kl. 19.00
Ann-Marie Elgård Kensler d.11-09-2018
OBS Parkering ved klubhuset.
ABC skal have rettet landområdet af og belagt med nyt grus. Det vil derfor ikke være muligt at parkere på området fra torsdag d. 6. sept. kl. 19.00 til tirsdag d. 11 sept. kl. 19.00
Ann-Marie Elgård Kensler d.23-08-2018
Referat af bestyrelsesmøde 22. august.
Referat af bestyrelsesmøde d. 22. 08.18 kl. 19.00

Fremmødte: Elven, Johannes, Arne, Michael og Ann-Marie. Afbud fra Henning, Preben og Hans.

1. Kompressor:
Kompressoren er ankommet og planlægning af opsætning påbegyndes. Bestilling af continox-anlæg iværksættes.

2. Kongelig Classic: Hjælpere er på plads.

3. Tema aften - Fundraising mandag d. 1 okt.:
Vi er blevet inviteret til temaaften-satser på at være repræsenteret med to personer.

4. Retningslinjer for udlån af klubhus:
Der arbejdes på et regelsæt for lån af klubhus. Forslag fremlægges ved næste bestyrelsesmøde.

4. Flaskefyldning:
I forbindelse med den nye kompressor, vil der være ny procedure/gennemgang af brug. Yderligere orientering om dette når det er aktuelt. Herunder også opdateret procedure for ikke medlemmer.

5. Båd:
Der arbejdes på mere aktivitet med båden - dette blandt andet i form af flere brugere/bådførere.

6. Aktiv ferie:
Et super vellykket arrangement med mange glade og tilfredse deltagere, forældre og hjælpere. Vejret var med os (vi slap for torden) og vandtemperaturen var perfekt.

7. Triatlon:
AAIG havde brug for hjælp allerede før starten gik. En scooter, der skulle anvendes til opsætning af bøjer, var gået i stykker. Hjælperne var klar og fik løst opgaven. Resten forløb uden større indgriben.

8. Ny mødedato: Mandag d. 10 sept. kl. 19.00

9. Evt.: Der blev talt løst om: Svømmehal-prisen for leje af svømmehallen (varmt vand). Parkering og skilte mod vest, klubbens logo-Ved nogen om der findes elektronisk logo et sted?!

Tak for god ro og orden :-)

Ann-Marie Elgård Kensler d.23-08-2018
OBS-Teleskopstang til dykkerflag er til reparation/tjek
Teleskopstangen er ved at blive tjekket. Den er derfor ikke på sin plads pt.
Ann-Marie Elgård Kensler d.05-08-2018
Kort info fra bestyrelsesmøde 9. juli 2018
Afbud: Preben, Hans og Arne.
Dagsorden: Kompressor - sammenligning af tilbud og dialog omkring handleplan. Økonomi vil være afgørende for om der i første omgang "kun" bliver indkøbt kompressor eller om det er muligt at supplere med continox med det samme. Der er stadig mulighed for flere fondsmidler inden deadline for køb (dec 2018).
Næste møde: onsdag den 22 aug. kl. 19.00
Ann-Marie Elgård Kensler d.10-07-2018
Referat af bestyrelsesmøde d. 27/6/18
Referat af bestyrelsesmøde d. 27/6/18 kl. 19.00.
Afbud: Arne og Preben
Fremmødte: Elven, Michael, Henning, Johannes, Hans og Ann-Marie.
1. Kompressor - opfølgning fra møde med Hardy (orientering/dialog)
Et godt møde - han vil meget gerne være aktivt omkring den nye kompressor i forhold til behov, tilbud og opsætning. Vi er i løbende dialog.
2. Forsikringer - Hans har gennemgået: Status af nuværende/kommende ændring (orientering)
Der er ikke det store at ændre på forsikringer dog skal de hæves når vi får ny kompresser så vores løsøre forsikring kommer op i beløb.
Dykkerklubben har følgende forsikringer:
1. Bådforsikring til Flyvefisken inkl. Bådtrailer. Forsikringen skal ikke ændres.
2. Bådforsikring til jolle/gummibåd. Forsikringen skal ikke ændres.
3. Parcelhusforsikring. Forsikringen skal ikke ændres.
4. Erhvervsløsøreforsikring Ad 4: Ny kompressor hører under erhvervsløsøreforsikringen. Forsikringen skal ændres, når den nye kompressor er købt.
3. Opfølgning på møde mellem Johannes og Jens Blom (bassin/afregning)
Vi venter på regning og opgørelse for svømmehallen
4. Persondataloven
Vi opfylder betingelser for registrering og opbevaring.
5. Aktiv ferie 4. aug.
Ann-Marie har været i dialog med Kurt Koch (kommunen). Der er pt 48 tilmeldte til arrangementet. En del hjælpere er klar. Ann-Marie laver opslag om dette. Der afholdes infomøde for hjælpere d. 23/7 kl.19.00
6. Blå flag 5. August (dialog)
Kontaktperson for Blå Flag er Ejner Poulsen. Ann-Marie kontakter Ejner vedr. Blå flag.
Triathlon 12.aug.
7. Båd placeret op ad vores hus (orientering og dialog)
Ann-Marie har været i dialog med ABC samt ejeren af båden. Sagen er dog endnu ikke afsluttet i forhold til hvornår båden fjernes. A følger op.
8. Trappe/gelænder (orientering)
Trænger til vedligehold/udskiftning! Evt. i forbindelse med skift af kompressor
9. Evaluering af Vild med vand
Super god dag og god tilslutning- stemning for gentagelse samt yderligere opgradering af arrangementet.
10. Evt. Næste møde mandag eller tirsdag i uge 28
Ann-Marie Elgård Kensler d.29-06-2018
Siden sidst
Siden sidst
Arbejdsdag d. 6/5/18.: På arbejdsdagen blev der gjort rent både ude og inde samt repareret småting. Vi havde nogle hyggelige timer med godt vejr og god snak, der sluttede med lidt mad og drikke på terrassen. Efterfølgende er der blevet monteret el-spil på traileren.
Livreddere til vintersæson 18/19: D. 6/6 gennemførte 7 medlemmer bassinprøven. Derudover er 2 skrevet op til senere prøve.
Kompressor: I forbindelse med fondssøgning er der kommet afslag fra Tuborgfondet. Afventer svar fra Trygfonden. Det nærmer sig, at der skal arbejdes mere konkret, i forhold til indkøb af ny kompressor.
Forsikringer: Da der er kommet nye regler, skal vi have lavet en gennemgang af klubbens forsikringer.
Havnens dag d. 9/6/18. Dykkerklubbens deltagelse i "Vild med Vand" blev i år udvidet med en stand med pavillon, borde og stole, samt en mindre udstilling med diverse dykkerting. Det gav anledning til mange gode samtaler med forbipasserende, der nysgerrigt spurgte ind til både dykning og indsamlingen af affald. Der blev samlet en del affald og igen i år, vakte udstillingen stor opmærksomhed. Vi havde en super dag med fællesafslutning og mad i pavillonen.
Næste bestyrelsesmøde d. 27/6/18 kl. 19.00
Ann-Marie Elgård Kensler d.17-06-2018
Referat af bestyrelsesmøde d. 4. april 2018
Referat af bestyrelsesmøde d. 4. april 2018 kl.19.00

Fremmødte:
Ann-Marie
Michael
Johannes
Preben
Henning
Elven

Afbud: Hans, Arne

1. Status på kompressorudvalg (kort info)
Hardy har meldt tilbage at han har hørt om det, men ved ikke hvad det indebærer/hvad hans rolle er. Han vil gerne være en del af et udvalg. Afventer svar fra Jens og Ejner.

2. Svømmehal: Hvad gør vi kommende sæson? (varmt vand mm) (dialog)
AM har meddelt periode til svømmehallen og afventer at kunne booke. Fredage fra 19.30 - 22.00, i perioden: fra første fredag i oktober (05.10.18) indtil sidste fredag i april (fredag d. 26.04.19.) Vi skal tage stilling til varmt vand samt boblebad - ASAP :-)
Vi forsætter på samme vis som vinteren 2017 / 2018 med opdeling af varmtvandsbassin i dec. til og med feb.

3. Overdragelse - opfølgning (kort info)
Ejner har meddelt at printeren ikke er klubbens. Det samme gælder for pengeskabet og nogle computere. Ejner har noget materiale/udstyr til reparation. Han afleverer det så vi kan lave status. Mht. til klubbens mail har jeg fået adgang - den indeholder ingen historik.
Mht. til referater på hjemmesiden vil Jens gerne have at vi lægger dem i google docs. (af økonomiske årsager - plads på hjemmesiden)

4. Prøvedyk/kursus - opfølgning (info/dialog)
Afventer skriftlig tilbagemelding fra DSF. Umiddelbart er der brug for en uddannet ”Dykkerleder” samt 2 stjernet (eller tilsvarende) standby-dykker. Dykkerlederkurser foregår over en weekend.

5. Arbejdsdag-dato?: (dialog)
Arbejdsdag bliver søndag d. 06.05.2018 Kl.10:00 til forefaldende arbejde. Vi starter med rundstykker. Tilmelding til Ann-Marie (AM opretter aktivitet på hjemmesiden og opslag på facebook)

6. Opgaver/funktioner: (opfølgning)
Indkøb/procedure, kontakter vedr. ventilation/andet
Indkøb: Den der administrerer lederopgaver for bestyrelsen er den der skal stå for og godkende indkøb.

7. Campus -status i forh. til aftale/afvikling?
Har spurgt Ejner om han ser sig selv som instruktør - afventer svar.
Fra tidligere korrespondance- Johannes skrev: "Vedr. Campus-ordningen så informerer jeg om, at vi kan tilbyde gratis prøvedyk efter aftale – eleverne skal kontakte klubben, så finder vi en dato i fællesskab. Ligeledes kan vi tilbyde gratis prøvedyk til Blå Flag i august"

8. Vandsportscenter - (orientering)

9. Evt. Fondssøgning: Vi har 3 ansøgninger ude pt og der er flere på vej. Det går den rigtige vej med fondssøgning :-).
Der er mulighed for at lave et mobile Pay abonnement mod et gebyr på 0,75 øre pr. overførsel - der vil blive set på de nye muligheder… 
10. Næste møde 02.05.18 KL. 19:00
Ann-Marie Elgård Kensler d.04-04-2018
Referat af bestyrelsesmøde d.22. marts
Referat af bestyrelsesmøde d. 22 marts 2018

Dagsorden
1. Mål/vision
2. Arbejdsopgaver/årshjul
3. Konstituering
4. Børneattester
5. MC
6. Evt.

1. Mål/vision
Ann-Marie fremlægger nye tanker som formand så som…..
Flere sociale tiltag, forsat opretholdelse af faste aftaler/arrangementer som Blå Flag Kongelig Classic mm.
Hvor er vores vedtægter og hvorfor er de ikke synlige? De skal lægges på vores hjemmeside
Gennemgang af årshjul…
Hvilke problematikker er der - hjælpere
Er det pålagt med en instruktør ved fx Aktiv Ferie mm. : Ann-Marie har i dag (d. 23.03.18) haft kontakt med DSF vedrørende dette-Svar: hvis vilkår og sikkerhed omkring arrangementet overholdes, er det ikke påkrævet.
Ann-Marie undersøger vilkår/deadlines i forbindelse med Blå Flag.
Fokusområder: Pleje af nuværende medlemmer, Ny kompresser og Kommunalt samarbejde

2. Arbejdsopgaver i klubregi - bestyrelse eller udvalg
Vedligehold af/indkøb vedr./ansvar for/tovholder

Formand: Ann-Marie
Kontakt til Kommune/DSF/DIF/ASC/ABC/OK m.fl.:

Udeareal: Elven
Vedligehold, luge rundt om hus, rengøre tagrender, service af varmepumper, restaurering af stakitter/træværk, vindues pudsning
Klubhus/inde: Elven
Toiletpapir, kaffe mm alm rengøring af gulve stole borde, køleskab, fryser

Kompressor: Arne
Service af eksisterende og skoling i brug.

Udlån af klubhus: Arne
Udlån går altid gennem et medlem og kan som udgangspunkt ikke lånes af udefrakommende.

Båd/bådhus/trailer: Brian
Servicering af båd trailer

Dykkerudstyr til uddannelse: Henning
Opgørelse af materiel hvad har vi og hvad er købt gennem tiden

Kasserer: Johannes
Holde styr på indtægter og udgifter sørge for betalinger og opkrævninger samt
aflægge rapporter til bestyrelse og generalforsamling samt styre og ansvarlig for bank.

Næstformand/Sekretær: Michael
Referat til møder, holde kontakt udadtil, sørge for at de forskellige udvalg kan få lagt ting ud på nettet og tjekke postkasse 14 dage

Fondssøgning: Ann-Marie og Michael
Indsigt i hvad der er søgt og udfald af dette
Finde fonde, orientere bestyrelsen samt kassereren om afregningen.

Svømmehal/Livredder: Ann-Marie
Fordeling/info vedr. livredderuddannelsen/bassinprøve.
Prøven foregår i juni. Arena Aabenraa meddeler at det koster 150 kr. pr livredder der skal uddannes. Vi arbejder med evt. at være livredder for Handikap foreningen.
Vi booker og afregner med Roklub og Tri

Arrangementer kommunalt/Internt:
Arrangerer disse, have kontakt til arrangør, lægge på hjemmeside og skaffe frivillige

Uddannelse/kontaktperson: Ann-Marie
Junior kontaktperson: Preben
Ansvarlig for juniorer, hverve medlemmer, sørge for dyk mm til disse evt., så de også kommer med på diverse ture

Klubaften: Hans

3. Konstituering - ifølge vedtægter

1. Formand /Uddannelseskontakt: Ann-Marie
2. Næstformand/Sekretær: Michael
3. Kasserer: Johannes
4. Materiale Forvalter: Henning
5. Kontaktperson juniorer: Preben
Kompressor/udlejning: Arne. Hans vælges som medlem. Elven suppleant.

4. Børneattester Er sat i gang
5. MC Udgår
6. Evt. Aftale/materiale som ligger i klubben vedr. OK er ikke ”up-to date”, overlevering: mange kontakter/sites der skal opdateres, herunder klubbens mail: Ann-Marie kontakter Ejner/Jens vedr. log-in og adgang til denne e-mail samt udvalg vedr. ny kompressor: Jens, Hardy og Ejner, godkendelse af vedtægter ved DSF. Evt. direkte kontakt til medlemmer (Ann-Marie)…hvad kunne medlemmerne tænke sig?, Hjemmesiden - ændring af opsætning: Fanen ”referater” fjernes da de ligger under meddelelser-dette undersøges.

Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 4 april kl.19.00
Ann-Marie Elgård Kensler d.23-03-2018
Referat af generalforsamling d. 7 marts 2018
Referat af generalforsamling d. 07/3-18 kl. 19.00 i klubben.

Antal fremmødte: 20 Stemmeberettigede: 18

Dagsorden:


1. Valg af dirigent Tommy Jensen
2. Valg af stemmetællere (2) Jonna Thomsen og Tommy Kramer
3. Bestyrelsens beretning
Ejner beretter om årets gang, arrangementer klubben har afholdt/deltaget i, samt udfordringer i forbindelse med ovenstående. Igen i år, var klubben aktiv i forbindelse med Blå flag og Kongelig Classic. KC gav 5000 til klubkassen. Fastelavn: 6 voksne og 2 børn = kun én tønde på land. Så har der været Krabbedåb: 3 medlemmer blev døbt. Ny opvaskemaskine (sponsorat), Fakkelsvømning - 5 trodsede kulden. God Norgestur. Ændring af betaling for svømmehal/varmtvandsbassin. Indkøb af ny kompressor/kontinoxanlæg. Beretning godkendt.4. Revideret regnskab forelægges - Godkendt
5. Budget forelægges - Godkendt
6. Fastsættelse af kontingent 2018 - Samme satser som 2017
7. Valg iflg. lovene

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Formand: Ejner (genopstiller ikke) Ann-Marie Elgård Kensler bliver valgt som ny formand.
Bestyrelsespost: Pia (genopstiller ikke) Preben Geertsen bliver valgt ind
2. Suppleant Bjarne Larsen (ønsker ikke genvalg) Hans Christensen bliver valgt ind.


8. Indkomne forslag. Generalforsamlingen giver bestyrelsen myndighed til at varetage beslutninger vedr. indkøb af nyt anlæg, herunder evt. optagelse af lån.
9. Fremtidigt virke - Ann-Marie fik ordet. Sociale arrangementer, hjælperfest og årshjul.
10. Eventuelt. Brian forespørg om mulighed for udlejning af lokaler til MC klub. Johannes opfordrer til at der kommer gang i arbejdet med udvalg.
Konstitueringsmøde d. 22/3/2018 kl. 19.00
Ann-Marie Elgård Kensler d.08-03-2018
Referat af bestyrelsesmøde d. 28 feb. 2018
2018-02-28 Referat, bestyrelsesmøde

Fremmødte:
Ejner Poulsen
Pia Jessing
Johannes Hollensberg
Ann-Marie Elgård
Elven Andersen
Arne Hansen
Michael Hvidtved,
Afbud: Henning Larsen

Post: Hans Henrik Phillipsen Vild med vand? 9. juni? Infomøde 14 maj. Michael deltager ved infomødet.
DSF Rep.møde i Korsør søndag d.15. april kl.10.00 (max 3 deltagere) Tilmelding senest 15. marts.

Materialer:

Bådhus, kompressor andet:
.

Bestyrelsesarbejde/regnskab/diverse:
Endnu ikke søgt: Tryg. Afslag fra Nordeafonden.
Gæstedykkere: Bestyrelsen har besluttet at gæstedykkere (med gyldig uddannelse) betaler et engangsbeløb på 100 kr. pr. tur / dag. Dette beløb inkluderer luft og bad 

Aktiviteter/svømmehal/ture:
Ejner booker svømmehal. Fordelingsmøde 20.marts – (vi booker i stedet)

Aktivitetskalender:
29/7 (søndag) – Aktiv ferie søndag?(4-5 dykkere i vandet, 1til indskrivning og 2 på strand)
5/8 (søndag)– Blå fag med prøvedyk (voksne) (4-5 hjælpere) samt Sikkerhedssejlads triatlon (min 2 hjælpere)
Bestyrelsen beslutter at vi fortsat vil deltage i ovenstående.

Generalforsamling
Indkomne forslag: Forslag om indkøb af ny kompressor er drøftet.

Næste bestyrelsesmøde:

Evt.
Ann-Marie Elgård Kensler d.08-03-2018
Referat af bestyrelsesmøde d. 17.01.2018
2018-01-17 Referat, bestyrelsesmøde

Fremmødte:
Ejner Poulsen
Pia Jessing
Johannes Hollensberg
Henning Larsen
Ann-Marie Elgård
Elven Andersen

Afbud: Michael Hvidtved, Arne Hansen

Post: Campus – tilbud – et gratis prøvedyk. Vi har fået brev fra Aabenraa-hallerne (sammenslutning af haller i Aabenraa kommune.) Vi afventer at de henvender sig i forhold til dialog.

Materialer:

Bådhus, kompressor andet:
Anlæg skal være købt inden oktober. Deadline fra fritidsrådet udløber.

Bestyrelsesarbejde/regnskab/diverse:
Sponsor – Fritidsråd har bevillet 25 %, Afslag fra Sydbank. Sønderjyllandsfonden, Jubilæumsfonden og Nordeafonden har ikke svaret

Aktiviteter/svømmehal/ture:
Svømmehal – skal bookes til næste sæson 18/19 – Conventus Ejner booker

Aktivitetskalender:
11/2 Fastelavn: Kl.14,00 Ejner kontakter Preben vedr. arrangement. Opslag vedr. dette inkl evt. fastelavnsboller(bagning)
16/6 (lørdag)– prøvedyk Vedsted Sø. Pia og Ejner afholder prøvedyk.
29/7 (søndag) – Aktiv ferie søndag?(4-5 dykkere i vandet, 1til indskrivning og 2 på strand)
5/8 (søndag)– Blå fag med prøvedyk (voksne) (4-5 hjælpere) samt Sikkerhedssejlads triatlon (min 2 hjælpere)
30/8 (torsdag) Kongelig Classic, bådene sejler videre fredag, evt. andet arrang?
Deadline for afklaring/deltagelse i ovenstående: næste bestyrelsesmøde

Generalforsamling
7/3/2018 kl.19.00 Varsling en måned før. Indkomne forslag senest 14. før Dagsorden sendes ud før.

På valg:
Elven vil gerne genopstille som suppleant
Arne?
Ejner – genopstiller ikke. Vil evt gerne være aktiv omkring dyk/instruktør
Pia genopstiller ikke

Kurser Junior:

Kurser Senior:

Næste bestyrelsesmøde:Mandag d. 26 feb kl. 19.00

Evt.

Ann-Marie Elgård Kensler d.18-01-2018
Oprettet af Ann-Marie Elgård Kensler d. 18-01-2018
©PharaoStein