978874 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Bestyrelsesmøde mandag 11-11-2013
Bestyrelsesmøde mandag 11-11-2013 kl. 1900.

Afbud fra Ole og Dennis.

Post.
Jens Lund Aabenraa kommune, afslag på tilskud til varmepumpe, men tilskud til driften.
Lovpligtig E-boks er oprettet for Dykkerklubben (Bjarne har koden)

Materialer.
Båden er hos smed, og bliver forstærket i bunden og siden.
Brian laver lyset om til LED, på bådtraileren, og skifter alle stik, da de er irrede.
Ejner har fået pris, på et Luft til Luft varme, (klubhuset) 9.500 kr. inc. moms+montering, vil blive monteret i starten af december.

Kursus.
14 pers. tilmeldt, 3 dukkede op, som blev til 1 der gennemføre kurset (åben vand i weekenden uge 46)

Aktiviteter.
Padborg åben, Klubben var til stede med lidt vandsjov. Lørdag og søndag uge 45.
Dykkertur til Salling Aqua park fredag/lørdag uge 41.
Norgestur uge 47, 6 per tilmeldt
Fakkelsvømning 08 12-2013
Fastelavn 02 03-2014
Nyt møde 13 01-2014Med venlig hilsen

Preben Geertsen

Dennis Calender d.12-11-2013
Referat bestyrelsesmøde 24.09.2013
Åbenrå Sportsdykkerklub 2013 Bestyrelsesmøde den 24.09.2013
Fremmødte: Ejner, Preben, Dennis, , Brian, Henning, Bjarne, Arne,
Afbud: Ole, Tommy.
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde.
Post: Intet i postkassen, OK aftaler der 2 nye indmeldelser pt. Der skal være 10 indmeldinger inden d. 1. feb. 2014 så det kunne være bedre.
Materialer: Flyvefisken trænger til lidt reparation pga af at båden går imod når den trækkes ud af garagen, Brian har styr på det. Derudover er der bøvl med traileren som også skal ordnes. Ingen bruger junior båden. Ejner har skaffet en ny livredningsdukke som kan bruges til kurser mv. Preben har undersøgt kikkerter til båden og der er mange forskellige priser og Brian køber en der kan bruges.
Bådhus ,kompressor andet:
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse: Ejner laver livredderplan. Pt. mangler der 4 fra klubben. Ellers alt ok. Vi blev nr. 3 i kredsmesterskab i uv jagt.
Aktiviteter/svømmehal/ture: Prøvedyk i Aabenraa svømmehal søndag 22.09 og 29.09.13, DC hængt plakater op. Der var stor aktivitet og meget ros til os. Lørdag eventkursus i Tinglev svømmehal fra kl. 9.00 til 14.00. Søndag er der prøvedyk fra kl. 10.00 til 12.00 i Aabenraa svømmehal. Fridykkerkursus afholdt den 08.09. med Henning og der var fin opbakning i alt 7 personer bag ved Enstedværket. Max dybde blev 20 meter. Onsdag d. 25.09 skruer vi mindesmærket på plads.
Aktivitetskalender: Cmas1* opstart i uge 33, afhængig af antal tilmeldinger der skal være over 4 personer. Ellers opstar i marts/april afhængig af vejrforhold.
Tilskudsansøgninger skal være på plads inden 01.10.2013
Der søges til følgende: Til junior hold dragter, shorties, sikkerhedsudstyr til juniorer, energiforbedring varmepumpe, uddannelse.
Tilmeldinger til dykkerlederkursus: Brian, Dennis, Ejner, ”Preben”,
Kurser Junior: Brian får lavet tilmelding til de opskrevne adresser snarest.
Kurser Senior: Cmas1* opstart i uge 33, afhængig af antal tilmeldinger der skal være over 4 personer. Samt Cmas2* teori i januar.
Evt: Ingenting.
Næste bestyrelsesmøde: 11.11.2013
Ref: DC
Dennis Calender d.24-09-2013
Bestyrelsesmøde: 27.08.13
Åbenrå Sportsdykkerklub 2013 Bestyrelsesmøde: 27.08.13
Fremmødte: Ejner, Preben, Dennis, Brian, Henning, Bjarne, Arne,
Afbud: Ole, Tommy,
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde.
Post: Nøgle i bagdør skiftet, El måler udskiftet. Ejner sørger for at der laves 10 nummerrde nøgler til bestyrelsen samt i boksen.
Materialer: Nyanskaffet ny lås i bagdør samt i bådsgarage. Ny tændrør i flyvefiskens motor, der er skiftet hovedkabel- stel til motor. Tak for det. Masser af diverse skiftet for at finde oprindelige fejl. Båden starter igen. Det var ikke ordentlig lavet af yamaha Middelfart……for ca. 1,5 år siden.
Ejner kunne ikke holde sig, så der er sprøjtet rundt om klubhuset.
Bådhus, kompressor andet:
Arne har renset vores kompressor. Der laves service på kompressoren.
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse:
Børne erklæring sendes ind DC. DSF overfører beløb for lån af båden i forbindelse med UV kredsjagter.
Ejner følger op på Tommy vedr. ansøgninger/sponsorater.
Der kommer artikel i sportsdykkeren om vores klub.
Aktiviteter/svømmehal/ture:
God aktivferie samt godt blå flag arrangement på henholdsvis Skarrev og bag Ensted. Det kneb lidt med hjælpere nok. Der var en del prøvedyk som medførte en del interesse evt. mulighed for holdstart. Ejner har data på interesserede.
Derudover var fam. Andresen sikkerhedsdykkere for Åbenrå Triatlon samme dag.
Aktivitetskalender:
Livredder til svømmehal 2013/14= Ejner, Brian, Arne, Henning, Preben, Dennis, ….? Der skal være 10, opslås på nettet. Nye svømmehalstider fra 19.30 til 20.30 derfra til 22.00 kun dykkerklubben. Start 04.10 i svømmehallen.
Ultimo sept. Prøvedyk om søndagen i svømmehallen om søndagen. Ejner koordinerer og efterlyser hjælpere??
Der opslås forlænget Norges tur. TJEK OPSLAG PÅ HJEMMESIDEN!
Kurser Junior:
Kurser Senior:
Cmas 1* i 2uge i oktober opstart. Der påtænkes Cmas 2* kursusopstart i december/januar 14.
Evt: Pro Safe tur til Vinter. Event 28.09.13 prøvedyk. Preben tjekker DBA for at finde kikkert til Flyvefisken.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 24.09
REF: DC
Dennis Calender d.28-08-2013
Referat bestyrelsesmøde 21.05.13
Åbenrå Sportsdykkerklub 2013 Bestyrelsesmøde: 21.05.2013
Fremmødte: Ejner, Preben, Tommy, Brian, Henning, Bjarne, Arne, Ole.
Afbud: Dennis
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde.
Post: Intet
Materialer: Der er udskiftet brændstoffilter på Flyvefisken (motor). GPS/plotter fra Flyvefisken sættes til salg på hjemmesiden for højeste bud. Startbud er 1000 kr.
Bådhus ,kompressor andet:
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse: Rasmus- og Brian Andresen har været på 1* snorkelinstruktør kursus.
I forbindelse med udd. Af medlemmer i klubregi besluttes det også, at dække transportudgifter.
Aktiviteter/svømmehal/ture: Cmas 1* er færdig i Tinglev Svømmehal, Henning Larsen har afholdt (ved samme lejlighed) fridykningskursus i Tinglev Svømmehal. Tak til Henning for indsatsen der var fin interesse.
Aktivitetskalender:
Norgestur= 30. april til 9. maj gik godt.
Sommerferietur lørdag d. 27.07.13 til lørdag d. 03.08.13 Blushøj Camping (Djursland).
Aktiv ferie Åbenrå Kommune (Preben ansvarlig)
Der laves et kursus i klubregi i anvendelsen af Flyvefiskens nye ”Hummingbird” Sidescanner (Ejner ansvarlig)
Kurser Junior:
Kurser Senior: Vores Cmas 1* dykkerhold, er næsten færdige. Enkelte mangler makkerredning. Bestyrelsen takker instruktør og hjælpere for aktiv deltagelse. Godt for klubudvikling.
Evt: Intet.
Næste bestyrelsesmøde:
Ref: DC
Dennis Calender d.22-05-2013
Konstituering i Åbenrå sportsdykkerklub 2013
Åbenrå Sportsdykkerklub 2013 Bestyrelsesmøde 09.04.2013 - konstituering:

Fremmødte: Ejner, Preben, Dennis, Tommy, Henning, Bjarne, Arne, Ole.
Afbud: Brian
Konstituering:
Formand: Ejner Gunnar Poulsen Udd. Leder/uddelegere/foreningstegning
Næstformand: Dennis Calender Sekretær/PR/foreningstegning/udd.
Kasserer Bjarne Larsen Regnskab og budget, Foreningstegning
Junior Leder Brian Andresen Junior Snorkel udd.
Bestyrelses medlem Arne P. Hansen Kompressor/hus udleje/hus indvendig vedligehold
Bestyrelsesmedlem Brian Andresen Både og garage
Bestyrelsesmedlem Tommy Jensen PR
Bestyrelsesmedlem Preben Gertsen Fest udvalg, hus vedligehold ude
Udvalg/sponsorater Tommy Jensen Ansøgninger ideudvikling samt effektuering
Supleanter:
Henning Larsen Fridykning træning
Ole Olesen Tøndeslagning (Fastelavn)
Ideer til udvikling:
Årshjul - DC
Krabbedåb – Arne P. Hansen
Dykkerjournal?
Onsdags dyk
Klubaftener?
Næste bestyrelsesmøde: 21.05.2013
Ref. DC
Dennis Calender d.10-04-2013
Referat Generalforsamling 13.03.13
Åbenrå sportsdykkerklub
Referat af generalforsamling d. 13/3-13
Dagsorden: 12 deltagere
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Tommy Jensen, som blev valgt.
Preben & Arne som ”gryde rørere”.
2. Valg af stemmetællere. Ejner og Henning blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning v. Ejner Gunner Poulsen.
Først og fremmest en stor tak til alle der har hjulpet igennem årets løb med alle de arrangementer vi har haft og håber på at alle vil være ligeså flittige til at hjælpe til i år igen. Generalforsamling blev jeg valgt til ny formand. Tak til Arne for de sidste 10 år som formand efter Generalfor-samlingen og igen i dag. Klubbens 40 års jubilæum den 17. maj 2013. Med tilstedeværelse af DSF, roklub, kommunen, sejlklub, motorbådsklubben, gode taler og gamle formænd holdt også taler der blev serveret pølser med brød øl, vand, vin kaffe og hjemmebagt kage. Udnævnelse af æresmedlem Gunnar Jepsen for 40 års tro tjeneste for klubben med diplom krus og lidt godt til halsen. Om han har fået en regning i år for klubmedlemskab. Derefter indvielse af ankeret, som er stillet til låns for havnen af Gunnar Larsen, Michael Carsten og Svend Garbovski. Se Titanic filmen da ankeret er i agterenden.

Norges tur til Mandal gik rigtig godt med kun 5 personer af sted blev der dykket 2 gode dyk pr dag og spist lækkert mad hver aften alá Ole´s hjemmelavede.

Lidt overraskende fik vi 2 elever uddannet til 1 stjernet dykkere Rasmus/Pia færdige i foråret
5 Delfiner bronze blev færdig uddannet, det var 2 x Emil. Thomas Theis og Tobias lige under eller efter sommer lejren i Kerteminde det var hvor vi var en uges tid, hvor også vores klub konkurrence i undervandsjagt fandt sted ved Nyborg gl. færgehavn klubmester 2012 blev Ejner Poulsen nr. 2 Michal Carstens og på 3 pladsen kom Henning Joe Jensen skarp forfulgt a Pia Jessing i lod trækningen. Michael Carstens fik pokal fik ny pokal for største fisk.

Aktiv ferie var også en stor succes sidste år med knap 25 deltagere.

Aabenraa Triathlon Klub fik assistance med flyvefisken til afvigelse gik godt og gentager sig i år den 18 aug. kl 10.00 til 14.00.

Prøvede også noget nyt med deltagelse i blå flag, hvor vi var ved Skarrerev og gav prøvedyk til alle der ønskede at prøve vi havde nogle rigtige gode timer der og fik givet en del prøvedyk til ca. 15 personer der kom gentager dette igen i den 10 august fra kl. 10.00 til 14.00
Kredsmester Jyllands kredsen blev Ove hold Ove/Ejner skal til kommunen den 11 april og modtage en æresbevisning fra kommunen. Ove fik pokal for årets største fisk

Der blev også lavet forsøg med prøvedyk i svømmehallens åbningstid. arrangementet stod på over 2 weekender om søndagen fra kl. 10.00 til 14.00 det var en succes, men gav desværre ikke noget hold gentages her 10. og 17. marts igen

Fik indkøbt en større ny trailer til flyvefisken til ”low kost” for 5200kr. købspris 20.000kr
Indkøbt hos sydjysk liftudlejning.Fakkelsvømning var godt besøgt i år med 9 i vandet og hele klubhuset fyldt med gæster vi var vel ca. 30 personer

Klubben fik ny 2 stjernet instruktør i februar efter en tur sydpå, og en ny prøve i sandskær, hvor de gode hjælpere var med til at sikre klubben en ny instruktør, tak til dem.

Fik aftale i hus med ok benzin, der sponsorerer med 6 øre pr l købt benzin med vores klub sponsor kort se nærmere på hjemme siden eller få en folder med hjem det giver 12 øre hvis du også får el hos dem. Der er også lavet en aftale med Syddyk i Toftlund om billig leje af udstyr samt rabat på køb af udstyr se hjemmesiden under meddelelser.

Der også i løbet af året blevet arbejdet lidt med nyt klubhus se tegning hænger ude på gangen der står ikke noget fast med aftalen pt., men bådsklubben ønsker vores område til deres både, men det må være dem der tager og flytter os. Hvis de ønsker dette må vi forsøge at sælge os så dyrt som muligt og uden tab for klubben.
De er ca 3/4 ny delfiner på snorkelkursus. Elever til nyt kursus er 5 voksne og 4 delfiner håber på lidt flere

Fremtidig virke bliver:
Nye prøvedyk i svømmehallen
Uddannelse af nye 1 stjernet her i april maj samt undervise Delfiner i samme periode
Norgestur til Gullen i april maj
Sommertur til blushøj camping i uge 31 samt uv jagt deroppe
Aktiv ferie blå flag
Uddannelse af snorkeldykker instruktører
Dykkerleder kursus i klubben til opstart af 3 stjernet kursus sikkerhedskursus
Nitrox blender kursus i klubben til opstart af 3 stjernet kursus
Fakkelsvømning til jul og evt. genopstart på fastelavns halløj til februar er kommet ønsker om dette.
Start på 2 stjernet kursus hvis der er nok til meldinger nok januar
Ikke mindst prøve at få en klubaften op at køre igen i klubben

Husk på man skal ikke forlede folk til at dykke, men råde og vejlede dem som ønsker at dykke.

4. Revideret regnskab forelægges.
Bjarne gennemgår regnskabet og bilag blev lagt på bordet.
5. Budget forelægges.
Budget 2013 gennemgås af Bjarne og blev vedtaget!
6. Fastsættelses af kontingent 2014
BESTYRELSENS FORSLAG ER I KR: Blev vedtaget.
Junior 600
Senior 1000
Pensionist 600
Familiemedlemsskab 100
Passiv 150
Familiemedlem 0
Passiv vinter 500
Gratis 0
Indmeldelses gebyr 50
7. Vedtægtsændringer
§ 18 tilføjelse: Den til hver tid siddende bestyrelse kan ikke gøres personlig økonomisk ansvarlig.
Klubben tegnes af formanden, næstformanden og kasserer. Vedtaget.
8. Valg ifølge love
- Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Bestyrelsespost………….. Brian Andresen G
Bestyrelsespost………….. Preben Geertsen G
Kasserer .………….. Bjarne Larsen G
1. Suppleant ….………. Henning Larsen G
2. Suppleant ………….. Ole Olesen G
Bilagskontrollant………… Annette Davidsen G

- Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
Bestyrelsespost …………. Ejner Poulsen
Bestyrelsespost …………. Dennis Calender
Bestyrelsespost …………. Tommy Jensen
Bestyrelsespost.…………. Arne Plath Hansen
Bilagskontrolant…………. Gunnar Jepsen
9. Indkomne forslag
Til bestyrelsen
Ejner Poulsen har følgende forslag til generalforsamlingen d. 13.03.2013
Forslagene går ud på om der kan skaffes midler til
1. En ny kompressor
2. Et kontinox anlæg så vi i klubben kan komme til at dykke med nitrox og få flere til at dykke sikkert og med mindre risiko for at få trykfalds syge
3. Undersøge om den gamle kompressor kan køre en år række endnu eller skal skiftes ud
4. Anskaffe 1 lille mobil kompressor
5. Alt dette kunne evt. ske ved at låne hos DIF der låner penge ud til o% i rente med et afdrage over 5 år og skaffe nogle sponsorer til de forskellige ting
6. Dette kunne ske ved, at der var 1 udvalg i klubben der påtog sig arbejdet med at skaffe midler samt undersøge hvordan dette kunne realiseres i løbet af 2013/14 taget i betragtning hvad der kan skaffes af midler sponsorform/låne
7. Bestyrelsen får lov til at optage et lån så dette realiseres senest i udgangen af 2014
Enstemmigt vedtaget.

Evt. Evt. nye klubhus blev diskuteret. OK medlemskort ligger til anvendelse i klubben. Bestyrelsen anbefaler vore medlemmer at bruge ok muligheden. Der skal tegnes 10 nye ok medlemmer årligt, fra feb. for at holde alle fordelene. Derudover har klubben mulighed for at få rabat hos SydDyk ved køb af udstyr mv. Dette gælder også for dykkerforretning am Hafen i Flensborg. Ole roser klubben for vores evne til at samarbejde i Aabenraa Sportsdykkerklub.


Klubben var vært ved lækre gule ærter med pølser, Bøvs!
Venlig hilsen bestyrelsen!
Dennis Calender d.14-03-2013
Referat bestyrelsesmøde 07.01.2013
Åbenrå Sportsdykkerklub 2013 Bestyrelsesmøde: Mandag d. 7. Januar.
Fremmødte: Ejner, Preben, Dennis, Tommy, Brian, Henning, Bjarne, Arne, Ole.
Afbud: Ingen.
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde.
Post:
Kommunen inviterer til Nytårstræf, Dennis og Tommy deltager.
Regninger til Bjarne fra bestyrelsen, indkøb af kursusmaterialer mm.
Bjarne modtaget Kommunalt tilsagn om 4.760 kr. i medl. tilskud, 10.000 kr. til materialer, 15.000 kr. til instruktørkursus. 9.987kr. til lokaletilskud.
Ejner anbefaler, at der er deltagere til dykkerlederkurser. Kommunen giver anerkendelse til kredsmesterskaber, ansøgningsskemaer udfyldes nu. Interesserede melder tilbage til Ejner (min. Cmas 2**).
Bjarne modtaget reklame fra Sea Service, hvor det er muligt, at komme til det Gule Rev med 30 knobs fart. Pjecer hænger på opslagstavle i klubben.
Materialer:
Trailer solgt til 4800 DKR.
Flasketjek laves som øvelse for næste cmas dykkerhold.
Bådhus ,kompressor andet:
Flyvefiskens belægges med bund med gummi af hensyn til sikkerhed.
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse:
Noget kontingent er betalt, men der mangles stadig. Inkassor Ejner (HA) er i gang!!!!
Rykker er sendt ud. Bjarne skal indbetale til DSF senest den 15.01.2013
Aktiviteter/svømmehal/ture:
Der opstartes cmas1* til april
Norgestur= 30.april til 9. maj info på hjemmesiden.
Sommerferietur lørdag d. 27.07.13 til lørdag d. 03.08.13 Blushøj Camping (Djursland).
Prøvedyk arrangeres i samarbejde Åbenrå svømmehal ligesom i 2012. Ejner kontakter Jesper (Halbestyrer).
OK-kort tilmeldinger samt rabat ordninger mv. ligger hos Ejner. Ejner melder tilbage på næste bestyrelsesmøde.
Aktivitetskalender:
Sommerferietur lørdag d. 27.07.13 til lørdag d. 03.08.13 Blushøj Camping (Djursland).
Norgestur= 30.april til 9. maj info på hjemmesiden.

Kurser Junior:
Ca. 4 på 1*SD hold samt, at vi færdiguddanner de opstartende cmas 1* flaskedykkere som 3* SD inden de starter.
Kurser Senior:
Der reklameres og startes op til ca. april. DC
Evt:
Ole foreslår en aktivitet omkring ”slå katten af tønden vand arrangement” har været tradition før i klubben.
Generalforsamling fastsættes til 13.03.2013 plus varsel udsendes på hjemmeside DC. Plus indkomne forslag d. 27.02.13
Næste bestyrelsesmøde: 28.02.13 kl. 19.00
REF: DC
Dennis Calender d.08-01-2013
Oprettet af Dennis Calender d. 08-01-2013
©PharaoStein