927394 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Generalforsamling! 

.
 
Husk Generalforsamling
Onsdag 25/03-2009 kl 19.00

Indkommende forslag:
1. Køb af mindre båd.
2. afskaffelse af sauna.
3. Refeater af bestyrelesmøder.
4. Vedtægter lægges på hjemmeside.
5. Regel for Flyvefisken på hjemmesiden.
6. Udskiftning af låsesystem?.

klubben er vert med Guleærter og pølser!  
Hvornår:
d.25-03-2009 kl.19.00
Hvorfra:
Klubhuset
Hvorfra velfærd
Oprettet af Arne Hansen d. 16-03-2009
©PharaoStein