874963 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Generalforsamling 


Kære medlem.
VARSLING AF GENERALFORSAMLING
Kom og gør dit medlemskab gældende for Aabenraa Sportsdykkerklub. Vi starter kl. 19.00. Sæt kryds i Kalenderen nu!! Vi ses

 
Invitation generalforsamling d. 07/3-18 kl. 19.00 i klubben.

Antal fremmødte: Stemmeberettigede:

Dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere (2)
3. Bestyrelsens beretning
4. Revideret regnskab forelægges
5. Budget forelægges
6. Fastsættelse af kontingent 2018 (bestyrelsen udfærdiger forslag ved møde d. 26/1/18)
7. Valg iflg. lovene

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Formand: Ejner (genopstiller ikke)
Bestyrelsespost: Pia (genopstiller ikke)
Bestyrelsespost: Arne Plath Hansen (modtager genvalg)
Bestyrelsespost Henning Larsen (modtager genvalg)
1. Suppleant Elven Andersen (modtager genvalg)
2. Suppleant Bjarne Larsen (ønsker ikke genvalg)

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
Kasserer: Johannes Hollensberg
Bestyrelsespost: Ann-Marie Kensler
Bestyrelsespost: Michael Hvidtved
Billagskontrollant Gunnar Jepsen
Billagskontrollant Bo Kensler

8. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 21. feb. 2018)
9. Fremtidigt virke
10. Eventuelt

Klubben er vært ved gule ærter med pølser
Venlig hilsen bestyrelsen!
 
Hvornår:
d.07-03-2018 kl.19.00
Hvorfra:
Klubhuset

Huskeliste udstyr:
Hvorfra velfærd
Oprettet af Ann-Marie Elgård Kensler d. 24-01-2018
©PharaoStein